Przejdź do treści
Strona główna » Baza wiedzy » ROI w kancelarii prawnej, czyli ile kosztuje technologia.

ROI w kancelarii prawnej, czyli ile kosztuje technologia.

ROI w kancelarii prawnej

Przed zakupem oprogramowania Legaltech do kancelarii, czy działu prawnego istotne jest by wziąć pod uwagę ROI (ang. return on investment). Jest to podstawowy wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa. W tym przypadku za działanie uznajemy zakup konkretnego oprogramowania informatycznego.

Podjąłem próbę policzenia wskaźnika ROI dla jednoosobowej kancelarii. Poniżej znajdują się przyjęte przeze mnie założenia.

Kancelaria osiąga miesięczny przychód w graniach 15.000 złotych netto. Wobec tego uśredniony koszt za godzinę pracy wynosi około 90 złotych przyjmując, że przepracowałem w danym miesiącu 168 godzin.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ze 168 godzin – 108h poświęciłem na czynności merytoryczne, zaś pozostałe 60h na pozostałe zadania, takie jak administracja, marketing, raportowanie czy fakturowanie.

Nie bez przyczyny ilość godzin poświęcona na czynności niemerytoryczne jest tak wysoka. Z mojego doświadczenia wynika, że 40% czasu pracy w kancelarii zajmuje realizacja właśnie takich zadań.

Obliczyłem, że z tych 60 godzin około 10 przeznaczam na:

  1. Zapisywanie czasu pracy, przygotowanie i poprawianie raportów dla klientów, czyli tworzenie tzw. timesheet’u,
  2. Poszukiwanie dokumentów, pism, danych teleadresowych (jest to wypadkowa bałaganu w dokumentach),
  3. Sprawdzanie statusów spraw klientów, planowanie terminów spotkań itd.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej założenia miesięczny koszt realizacji tego typu czynności wyniesie 900 złotych. Rocznie to ponad 10.000 złotych.

Należy zaznaczyć, że koszt zakupu programu do zarządzania dla jednoosobowej kancelarii to średnio 1500 złotych rocznie.

Wobec tego, przejdźmy do obliczeń.

ROI % = (10800 – 1500)/ 1500 x 100%

ROI = 620%

Podejmij świadomą decyzję. Oblicz ROI i dowiedz się, czy zakup programu do zarządzania kancelarią będzie rentownym rozwiązaniem.