Kancelaria Lepiej Zorganizowana, to Kancelaria Rentowna

Nauczę Cię jak poprawić zarządzanie czasem, zasobami oraz jak wdrażać systemy i procesy, które zwiększają wydajność i rentowność kancelarii.

Struktury Matematycznego Myślenia w Kancelarii

Kancelaria może być napędzana danymi. Dowiesz się jak obliczyć swoją rentowność, efektywność współpracowników oraz klientów i ich spraw.

Value Based Billing: Nie Sprzedawaj Czasu

Strategia opara na wartości dostarczanej klientom, a nie na liczbie przepracowanych godzin. 

Zwiększ efektywności, innowacyjności i rentowność.

Mamy cztery możliwości współpracy z Rentowną Kancelarią:

  1. Współpraca indywidulana, szkolenia, warsztaty, projekty wewnętrzne– wyceniam indywidulanie. Napisz do nas – biuro@rentownakancelaria.pl Odpowiedzi udzielamy do 48 godzin od otrzymania zapytania.
  2. Konsultacja indywidualna, 1-no godzinna. To opcja dla ludzi, którzy stoją przed ważną decyzją i potrzebują mojej perspektywy w zakresie wsparcia strategicznej decyzji. 
  3. Klub Rentowna Kancelaria, spotykamy się co tydzień z zarządzającymi kancelariami, omawiamy krytyczne problemy związane z zarządzaniem kancelarią. Dołączając do klubu otrzymujesz dostęp do platformy rozwojowej Rentownej Kancealrii, czyli kilkadziesiąt godzin nagrań z zakresu zarządzania, business developmentu dla kancelarii prawnej. 
  4. Grupy Mastermind, to spotkania w gronie innych partnerów, skład grupy to 3 partnerów i Rentowna Kancelaria. Mastermind to zorganizowana przez Rentowną Kancelarię grupa osób, która spotyka się i integruje, dzieli wiedzą i doświadczeniem w celu osiągnięcia doskonałości organizacyjnej swoich kancelarii. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, w tym jedno stacjonarnie, a jedno online. Miejsca spotkań stacjonarnych ustalane są przez członków grupy, Rentowna Kancelaria moderuje i wyznacza plan rozwoju każdej z grup mastermind. Członkowie grupy mastermind mogą otrzymać dostęp do strefy klienta Rentownej Kancelarii, czyli strefy klienta.

„Rentowna Konsultacja” to usługa doradcza dla zarządzających kancelariami prawnymi, koncentrująca się na zasadach value based selling. W trakcie godzinnej sesji, klienci otrzymują wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych, z naciskiem na identyfikację kluczowych dźwigni zwiększających wartość oferowanych usług prawnych. Konsultacja ta skupia się na analizie efektywności operacyjnej i finansowej kancelarii, strategiach marketingowych oraz metodach optymalizacji sprzedaży. Celem „Rentownej Konsultacji” jest dostarczenie praktycznych rozwiązań, pozwalających na podniesienie rentowności poprzez skuteczniejsze zarządzanie i innowacje w ofercie. Sesja ta zapewnia także strategiczne spojrzenie na bieżące wyzwania rynkowe, umożliwiając zarządzającym kancelarią prawą adaptację do zmieniających się warunków i optymalizację procesów decyzyjnych. W ten sposób, „Rentowna Konsultacja” stanowi wartościowe narzędzie dla menedżerów kancelarii prawniczych, dążących do efektywnego i zorientowanego na wartość rozwoju swojej praktyki.

Klub Rentownej Kancelarii to unikalna platformę dla menedżerów i właścicieli kancelarii prawniczych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe w obszarze rentowności. Klub organizuje cotygodniowe spotkania, podczas których uczestnicy mają możliwość pogłębiania swojej świadomości biznesowej w bezpiecznym środowisku. Każde spotkanie Klubu Rentownej Kancelarii jest starannie zaprojektowane, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, dyskusji nad strategiami biznesowymi oraz dzielenia się wiedzą na temat efektywnego zarządzania kancelarią prawną. Wspólne sesje umożliwiają uczestnikom zrozumienie kluczowych aspektów związanych z rentownością, takich jak optymalizacja procesów, innowacje w usługach, efektywne zarządzanie finansami oraz skuteczne techniki marketingu i sprzedaży. Bezpieczeństwo i merytoryka są kluczowymi elementami Klubu, co pozwala uczestnikom swobodnie dzielić się doświadczeniami i wyzwaniami, przed którymi stoją w swojej praktyce prawniczej. Uczestnictwo w Klubie Rentownej Kancelarii to nie tylko możliwość zdobycia cennej wiedzy, ale również okazja do budowania profesjonalnych relacji i sieci wsparcia, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i wzrostu efektywności ich kancelarii.

Grupy Mastermind to unikatowa forma współpracy, w której udział biorą trzej partnerzy zarządzający kancelariami prawnymi oraz Piotr Chodosz, ekspert w dziedzinie zarządzania i rozwoju biznesu. Te stacjonarne sesje stanowią unikatowe środowisko, w którym liderzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wyzwaniami związanymi z prowadzeniem kancelarii prawnych. Kluczowym aspektem spotkań mastermindowych jest bezpieczeństwo – uczestnicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i dzielić się wątpliwościami w otoczeniu, które zapewnia dyskrecję i pełną anonimowość. Ta atmosfera pozwala na otwartą i szczegółową dyskusję na temat wyzwań biznesowych i przywódczych, z którymi borykają się zarządzający kancelariami. Spotkania te są szczególnie cenne w kontekście samotności, którą często doświadczają liderzy w procesie podejmowania decyzji. W ramach mastermindu, partnerzy mają możliwość zyskania nowych, szerokich perspektyw, co jest nieocenione w skutecznym rozwiązywaniu problemów zarówno biznesowych, jak i przywódczych. Wspólna praca i wymiana doświadczeń z innymi profesjonalistami o podobnych kompetencjach i wyzwaniach pozwala na głębsze zrozumienie rynku, identyfikację nowych możliwości rozwoju oraz uzyskanie wsparcia w implementacji skutecznych strategii zarządzania kancelarią. Udział w spotkaniach mastermindowych to nie tylko możliwość nauki i rozwoju, ale również okazja do budowania trwałych, profesjonalnych relacji, które mogą przynieść znaczące korzyści w długoterminowej perspektywie.

Dołączając do klubu albo grupy mastermind możesz uzyskać dostęp do strefy klienta Rentownej Kancelarii, poniżej jej opis.

Platforma rozwojowa Rentowje Kancelarii. Skorzystanie z treści zawartych na platformie rozwojowej przynosi szereg korzyści dla kancelarii prawnych, koncentrując się na kluczowych aspektach business development. Poniżej przedstawiam najważniejsze zasoby, które oferuje taka platforma:

Materiały Edukacyjne: Dostęp do specjalistycznych materiałów edukacyjnych, takich jak prezentacje, webinaria, kursy online, które koncentrują się na strategiach rozwoju biznesu w branży prawnej.

Szkolenia i Warsztaty: Możliwość uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży, skupiających się na najnowszych trendach i najlepszych praktykach w zarządzaniu kancelarią prawną.

Narzędzia Zarządzania: Dostęp do zaawansowanych narzędzi zarządzania, które pomagają w efektywnym planowaniu, monitorowaniu i analizie działań biznesowych.

Konsultacje z Ekspertem: Dostęp do indywidualnych sesji konsultacyjnych z ekspertami, którzy mogą dostarczyć spersonalizowanych porad i wskazówek dotyczących rozwoju kancelarii.

Strategie Marketingowe i Sprzedażowe: Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych, dopasowanych do specyfiki rynku prawniczego.

Analiza i Optymalizacja Procesów: Pomoc w analizie i optymalizacji procesów wewnętrznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i rentowności kancelarii.

Dostosowanie do Trendów Rynkowych: Dostęp do aktualnych informacji o trendach rynkowych i zmianach w prawie, co umożliwia szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Korzystanie z platformy rozwojowej daje kancelariom prawnych nie tylko narzędzia i wiedzę niezbędną do wzrostu i rozwoju, ale również stanowi wsparcie w budowaniu silnej i konkurencyjnej pozycji na rynku.