Zacznij więcej zarabiać, pozyskiwać klientów, lepiej sprzedawać i zarządzać kancelarią.

Transformacja
kancelarii prawnej.

Profitability

Większe zyski i lepsza wycena usług prawnych. Decyzje na podstawie danych.

Konsulting technologiczny

Lepsza organizacja czasu i automatyzacja procesów.
Procesy wewnętrzne.

Wizerunek Kancelarii

Zwiększaj stawki i pozycję eksperta poprzez budowę profesjonalnego wizerunku.

Zlecenia Indywidualne

Specjalne, multidyscyplinarne projekty rozwojowe dla kancelarii

Profitability

Zyskowność jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Aby osiągnąć optymalną zyskowność, niezbędne jest skuteczne zarządzanie projektami, zrozumienie kosztów oraz dostarczanie wartości dla klienta. Oferujemy kompleksową usługę, która pomoże Twojej firmie w tych obszarach.

1. Diagnostyka problemów z zyskownością:

 • Analiza dostępności aktualnych danych.
 • Monitorowanie rejestrowania czasu pracy.
 • Optymalizacja przydziału projektów dla pracowników.
 • Kontrola zakresu pracy.
 • Świadomość kosztów i ich efektywnego zarządzania.
 • Analiza czasu poświęconego na obsługę klienta.
 • Doradztwo w zakresie wyceny usług.

2. Zarządzanie projektem:

 • Strategie pozyskiwania projektów.
 • Wycena, negocjacje oraz budżetowanie.
 • Optymalizacja procesów pracy.
 • Rejestracja i monitorowanie czasu pracy.
 • Efektywne fakturowanie.
 • Raportowanie i analiza wskaźników efektywności.
 • Analiza rentowności projektów.

3. Decyzje zarządcze:

 • Change management – doradztwo w zakresie wprowadzania zmian.
 • Strategie zwiększania zyskowności.
 • Analiza wskaźników utylizacji pracowników.
 • Optymalizacja procesów i eliminacja marnotrawstwa.

4. Wycena, negocjacje i budżetowanie:

 • Strategie ustalania cen.
 • Dopasowywanie kompetencji pracowników do projektów.
 • Optymalizacja budżetów.

5. Pozyskiwanie projektów:

 • Analiza dopasowania projektów do zasobów firmy.
 • Optymalizacja segmentacji klientów.
 • Strategie marketingowe i relacyjne.

Nasza usługa pomoże Twojej kancelarii zrozumieć i optymalizować procesy, które wpływają na zyskowność. Dzięki temu będziesz mógł podejmować świadome decyzje biznesowe, które przyczynią się do wzrostu Twojego przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Współpracujemy z dostawcami najlepszych w polsce technologii do zarządzania i obsługii kancelarii (typu ERP, CRM, Legal Tech, Time Tracking Software), dla dużych i średnich kancelarii.

 

Konsulting Technologiczny

W dobie cyfryzacji i dynamicznych zmian technologicznych, kancelarie prawne stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych realiów rynkowych. Właściwe wykorzystanie technologii może znacząco zwiększyć efektywność pracy, poprawić komunikację z klientem oraz zautomatyzować wiele procesów. Nasza usługa konsultingowa w zakresie technologii dostarcza kancelariom prawnym niezbędnych narzędzi i wiedzy do osiągnięcia tych celów.

1. Analiza Technologiczna:

 • Audyt IT: Przeprowadzamy kompleksowy przegląd istniejącej infrastruktury IT, identyfikując potencjalne luki i obszary do poprawy.
 • Ocena Potrzeb: Analizujemy specyfikę działania kancelarii, aby zidentyfikować kluczowe potrzeby technologiczne.

2. Wdrożenie Rozwiązań:

 • Legal Tech: Doradzamy w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych dedykowanych dla sektora prawnego, takich jak systemy do zarządzania dokumentacją, analizy kontraktów czy wsparcia w procesach sądowych. Jesteśmy twórcą pierwszej w Polsce mapy Legal Tech (https://legaltechpolska.pl/mapa-legaltech-polska-2022/)
 • Chmura i Bezpieczeństwo: Pomagamy w migracji do rozwiązań chmurowych oraz wdrażamy skuteczne strategie zabezpieczeń danych.
 • Komunikacja i Współpraca: Proponujemy narzędzia do efektywnej komunikacji wewnętrznej i z klientami, takie jak platformy do wideokonferencji czy systemy zarządzania projektami.

3. Szkolenia i Wsparcie:

 • Edukacja Technologiczna: Organizujemy szkolenia dla pracowników kancelarii, aby mogli oni efektywnie korzystać z nowych narzędzi.
 • Wsparcie Techniczne: Oferujemy stałe wsparcie techniczne, aby zapewnić płynność działania wdrożonych rozwiązań.

4. Integracja Systemów:

 • Automatyzacja Procesów: Wdrażamy rozwiązania, które pozwalają na automatyzację rutynowych zadań, takich jak generowanie dokumentów czy zarządzanie terminami.
 • Integracja z Inne Systemami: Zapewniamy, że nowe narzędzia technologiczne są kompatybilne z istniejącymi systemami kancelarii, umożliwiając płynną wymianę danych.

 

Podsumowując, nasza usługa konsultingowa w zakresie technologii dla kancelarii prawnych pozwala na skuteczne dostosowanie się do wymogów cyfrowego świata, zwiększenie efektywności pracy oraz podniesienie standardów obsługi klienta. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i przekształcić działanie Twojej kancelarii w erze cyfrowej.

Wizerunek i Marka Osobista

Współczesny rynek usług prawnych jest niezwykle konkurencyjny. Wyróżnienie się na tle innych kancelarii oraz budowanie silnej marki osobistej prawników staje się kluczem do sukcesu. Nasza usługa skupia się na tworzeniu i zarządzaniu wizerunkiem, aby kancelaria oraz jej prawnicy byli rozpoznawalni, cenieni i wybierani przez klientów.

1. Analiza Wizerunku:

 • Audyt Wizerunkowy: Ocena obecnego wizerunku kancelarii i jej prawników w mediach, wśród klientów i w branży.
 • Identyfikacja Atutów: Wyodrębnienie unikalnych cech i kompetencji, które mogą stać się fundamentem marki osobistej.

 

2. Budowanie Marki Osobistej:

 • Personal Branding: Opracowanie strategii budowania marki osobistej dla kluczowych prawników w kancelarii.
 • Storytelling: Tworzenie spójnej i przyciągającej uwagę narracji wokół osiągnięć, specjalizacji i wartości kancelarii oraz jej prawników.
 • Pozycjonowanie: Definiowanie miejsca kancelarii i jej prawników w świadomości potencjalnych klientów oraz w branży.

 

3. Komunikacja i Media:

 • Media Relations: Budowanie relacji z mediami, przygotowywanie i rozpowszechnianie komunikatów prasowych, zarządzanie wywiadami.
 • Social Media: Opracowanie strategii obecności w mediach społecznościowych, tworzenie treści, monitorowanie i interakcja z odbiorcami.
 • Public Speaking: Szkolenia z wystąpień publicznych, pomoc w przygotowywaniu prezentacji i mów.

 

4. Zarządzanie Kryzysowe:

 • Strategia Kryzysowa: Opracowanie planów reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe związane z wizerunkiem kancelarii.
 • Szkolenia Kryzysowe: Przygotowywanie prawników do skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach.
 • Monitoring: Stałe śledzenie mediów i opinii publicznej w kontekście wizerunku kancelarii, umożliwiające szybką reakcję.


Podsumowując, nasza usługa konsultingowa w zakresie wizerunku i marki osobistej dostarcza kancelariom prawnym narzędzi i strategii niezbędnych do wyróżnienia się na rynku, budowania zaufania wśród klientów i kreowania pozytywnego obrazu w mediach i branży. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć transformację wizerunku Twojej kancelarii.

Zlecenia Indywidualne

Współczesna kancelaria prawna to nie tylko miejsce świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie, ale również biznes, który musi się rozwijać, dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Nasza oferta skupia się na wsparciu kancelarii w zakresie kompetencji miękkich, sprzedaży, mentoringu oraz definiowaniu i realizacji celów strategicznych.

1. Rozwój Kompetencji Miękkich (Soft Skills):

 • Szkolenia Komunikacyjne: Budowanie efektywnej komunikacji wewnętrznej i z klientami.
 • Negocjacje: Techniki i strategie skutecznych negocjacji w kontekście świadczenia usług prawnych.
 • Zarządzanie Zespołem: Umiejętności lidera, motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole.

2. Sprzedaż i Networking:

 • Strategie Sprzedażowe: Opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzedażowych dla usług prawnych.
 • Networking: Budowanie i pielęgnowanie relacji biznesowych, techniki efektywnego networkingu w branży prawnej.
 • Research: Badania rynku, identyfikacja potrzeb klientów i dostosowywanie oferty kancelarii.

3. Mentoring i Rozwój Zawodowy:

 • Programy Mentoringowe: Wsparcie dla młodszych prawników w rozwoju zawodowym, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 • Planowanie Ścieżki Kariery: Definiowanie i realizacja indywidualnych planów rozwoju dla prawników na różnych etapach kariery.

4. Cele Strategiczne, Wizja, Misja i Strategia:

 • Definiowanie Wizji i Misji: Pomoc w określeniu długoterminowej wizji oraz misji kancelarii, która odzwierciedla jej wartości i cele.
 • Planowanie Strategiczne: Opracowywanie strategii działania kancelarii, z uwzględnieniem analizy SWOT, konkurencji i trendów rynkowych.
 • Realizacja Celów: Wsparcie w implementacji strategii, monitorowanie postępów i dostosowywanie działań w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

Podsumowując, nasza usługa konsultingowa dostarcza kancelariom prawnym kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, sprzedaży, mentoringu oraz planowania i realizacji celów strategicznych. Dzięki naszemu wsparciu kancelaria staje się nie tylko miejscem profesjonalnego świadczenia usług prawnych, ale również efektywnie działającym przedsiębiorstwem, które rozwija się i dostosowuje do potrzeb rynku. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć współpracę.