Trener Rentowności

W naszej praktyce zawodowej zauważamy, że wielu prawników ma trudności z systematyczną i konsekwentną rejestracją czasu pracy. Problem ten dotyczy zarówno małych, średnich jak i dużych kancelarii i wynika najczęściej z braku odpowiednich nawyków, wiedzy w zakresie konsekwencji tego typu zaniechań oraz niewystarczającej ilości czasu.

Czy wiesz, że ewidencja czasu pracy następnego dnia po wykonaniu czynności jest równoznaczna z utratą około 20% przepracowanych godzin, które mogłyby być zafakturowane klientowi? Z każdym następnym dniem liczba ta ulega zwiększeniu.

Następstwem zwlekania z rejestracją czasu jest z pewnością niedokładna analiza czasu potrzebnego do zajęcia się zleceniem. Nie jesteśmy w stanie wyciągać odpowiednich wniosków, a przede wszystkim tracimy część należnego wynagrodzenia. Nie mamy kontroli nad finansami, co nierzadko wiąże się z również ze stopniową utratą motywacji do dalszego działania.

Zmiana nawyku rejestracji czasu pracy i zwiększenie rejestrowalnej liczby godzin sprawi, że przychód kancelarii może być większy nawet o kilkadziesiąt procent bez potrzeby nakładu dodatkowej pracy!

Z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie profesjonalnych programów do zarządzania kancelariami prawnymi nie zawsze jest równoznaczne z odpowiednią ewidencją godzin. Jeżeli w Twojej Kancelarii kwota widniejąca na fakturze nie oddaje zaangażowania zespołu skorzystaj z pomocy Trenera Rentowności.

Czym zajmuje się Trener Rentowności?

  1. AUDYT – W pierwszej kolejności dokonujemy profesjonalnego audytu. Szczegółowo analizujemy, w którym miejscu kancelaria gubi godziny. Wymieniamy wszystkie obszary, które można poprawić. Określamy minimalny standard.

  2. SPOTKANIE INFORMACYJNE – Następnie spotykamy się z zespołem. Wiemy, że interakcja z pracownikami jest najważniejsza do osiągnięcia celu. Na spotkaniu określamy cele działań, informujemy o istocie problemu, sygnalizujemy korzyści nowych nawyków.

  3. CODZIENNA PRACA Z ZESPOŁEM – Budujemy prawidłowe nawyki raportowania (pozostajemy w ciągłym kontakcie z poszczególnymi pracownikami), poszukujemy rozwiązań lepszego wykorzystania czasu pracy.

Jeżeli chcesz efektywnie rozwijać swój biznes – skontaktuj się z nami.