KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY – CEL NEWSLETTER

 

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  2. administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Chodosz, prowadzący działalność gospodarczą Piotr Chodosz, nip 5321874403, 05-400 Otwock, ul. Nartutowicza 24A.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 Pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Piotr Chodosz, prowadzący działalność gospodarczą Piotr Chodosz, nip 5321874403, 05-400 Otwock, ul. Nartutowicza 24A w celu przesłania newslettera lub podmioty, którym powierzył zarządzanie newsletterem.

  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.

  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO);

  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli przesłać informacje zawarte w newsletterze. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;

  10. Twoje dane będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej, ale nie w formie profilowania.