Kurs Business Lex Development to ABC rozwoju kancelarii prawnej.

To seria działań, dzięki którym zdobędziesz wiedzę i kompetencje do wypracowania nawyków związanych z pracą nad rozwojem kancelarii. Twoja dotychczasowa orientacja w podstawach marketingu, zarządzania i sprzedaży zostanie wzbogacona i pogłębiona o istotne informacje.

Kurs dostępny będzie na platformie Legal Business Community, na której znajdują się również inne ekskluzywne treści dotyczące działalności na rzecz rentowności kancelarii.

W programie przewidziano 11 spotkań, które odbywać się będą raz w tygodniu, w środę o 19:00 (do końca roku), a podczas nich omówię podstawowe zagadnienia związane z rozwojem kancelarii.


[Jeśli termin nie będzie Ci odpowiadał otrzymasz materiały e-mailem do obejrzenia w dogodnym dla Ciebie czasie.]

Po każdej sesji otrzymasz zadanie z danego tematu, które będzie miało na celu poszerzenie Twoich kompetencji biznesowych. Ćwiczenia będą tak skonstruowane aby nie zajmowały więcej niż 0,5 godziny w ciągu tygodnia pracy. Dzięki wiedzy zdobytej podczas webinarów będziesz w stanie samodzielnie wyznaczyć cele, sporządzić strategię dla Twojej kancelarii, a także zaplanować konkretne działania, które pozwolą Ci zwiększyć efektywność i wydajność Twojej pracy.

Harmonogram spotkań:
05.10.22, Metody definiowania celów biznesowych.

Udział w spotkaniu pozwoli Ci na poznanie praktycznych i efektywnych sposobów wyznaczania celów, które jednocześnie będą oparte o Twoje marzenia i wartości.

Warto podkreślić, że precyzyjne określenie planowanych kroków stanowi klucz do sukcesu. Wyznaczając cel, wiesz do czego dążysz i automatycznie podporządkowujesz swoje działania pod te dążenia.

12.10.22, Podstawy zarządzania kancelarią prawną od A do Z.

Wprowadzenie reguł wolnego rynku znacząco zmieniło rolę i pozycję prawników oraz wymusiło na nich zwiększenie rentowności prowadzonych działań, konieczność pozyskiwania informacji rynkowej, promocji własnej oferty itd. W ostatnich latach można zaobserwować niezwykle dynamiczny rozwój profesjonalnych praktyk, wyrażający się we wzroście wielkości zatrudnienia oraz liczbie nowych podmiotów świadczących usługi profesjonalne. Wzrost podaży usług prawnych sprawił, że na rynku obserwuje się większe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z marketingiem usług prawniczych, a ostatnio również z zarządzaniem kancelarią prawną. Od osób prowadzących swoją kancelarię prawną wymaga się zatem przedsiębiorczości i umiejętności zarządczych. Sama wiedza merytoryczna nie jest wystarczająca, aby z powodzeniem rozwijać i skalować swój biznes. Na spotkaniu zwrócimy uwagę na istotne aspekty zarządzania kancelarią prawną w tym zagadnienia związane z rejestracją czasu pracy, delegowaniem zadań czy analizą rentowności spraw.
19.10.22, Audyt technologii w pracy kancelarii, w tym LegalTech.

Obecna sytuacja na rynku usług prawnych składnia praktyków prawa do poszukiwania sposób na poprawę efektywności i zyskowności kancelarii. Jednym ze sposobów na podniesienie wydajności jest wykorzystanie technologii w prowadzeniu spraw kancelarii. Dzięki różnorodnym programom jesteś bowiem w stanie zautomatyzować rutynowe czynności i zaoszczędzić czas. Podczas spotkania wskażę na szereg funkcjonalności jakie proponują nam dostawcy oprogramowań, podzielę się wskazówkami na jakie obszary warto zwrócić uwagę, jakie pytania warto sobie zadać przed zakupem, a także wskażę jak nie dopuścić do sytuacji, aby wskaźnik zwrotu z tej inwestycji był dla Ciebie ujemny.
26.10.22, Tworzenie strategii rynkowej zorientowanej na klienta. Część 1.
02.11.22, Tworzenie strategii rynkowej zorientowanej na klienta. Część 2.

Wiele kancelarii prawnych w Polsce działa bez określonej strategii. Dla prawników jest to bowiem wyrażenie mgliste, a skutkiem braku zrozumienia tej kwestii są działania, które w dłuższej perspektywie czasu nie przynoszą pożądanych efektów. Z uwagi na obszerność tego tematu oraz jego istotne znaczenie w kontekście zarządzania kancelarią zagadnienia te postanowiłem podzielić na dwa osobne spotkania. Przejdziemy wspólnie przez proces budowania strategii zwracając jednocześnie uwagę na konieczność analizy otoczenia kancelarii i jej konkurencji. Zwrócimy również uwagę na warianty rozwoju i postaramy się określić, który z nich będzie najbardziej optymalny z perspektywy Twoich ambicji i zamierzeń.
09.11.22, Social media i poprawa wizerunku prawnika.

Wielu prawników dąży do tego, aby w szerszej społeczności odbierano ich jako ekspertów. Można z łatwością powiedzieć, że nigdy wcześniej nie kładziono takiego nacisku na kreowanie swojego wizerunku. Pewne jest jednak, że nienagannie skomponowany i spójny wizerunek pozwala nam zaistnieć na wyjątkowo wymagającym i konkurencyjnym rynku. Daje bowiem gwarancję zgromadzenia wokół nas ludzi, na których nam zależy – klientów, odbiorców czy słuchaczy. Podczas spotkania postaram się nakierować Cię na działania w social mediach, które pozwolą Ci w sposób swobodny dzielić się wiedzą, a przy tym przyniosą wartość innym. Konsekwentne kreowanie pozytywnego wizerunku może skutkować bowiem zwiększeniem liczby Twoich klientów i poprawą zarobków.

16.11.22, Marketing i Reklama w branży prawniczej cz.1

23.11.22, Marketing i Reklama w branży prawniczej cz.2

Mianem marketingu określa się działania dążące do promocji działalności i pozyskania nowych klientów. W przypadku zawodów prawniczych (takich jak adwokat, radca prawny, notariusz) jest to jednak znacząco utrudnione. Zabronione jest bowiem prowadzenie kampanii reklamowych obejmujących m.in. porównywanie jakości własnych usług do konkurencji (np. „najlepsza kancelaria w mieście”) czy też składających zapewnienia, co do których nie ma gwarancji realizacji (np. „wygramy każdą sprawę”). Z tego powodu wiele kancelarii rezygnuje z jakichkolwiek działań promocyjnych lub prowadzi je nieudolnie. Wydaje się bowiem, że przepisy nie pozostawiają przedstawicielom zawodów prawniczych zbyt dużego pola do działania. Moje wieloletnie doświadczenie pokazuje jednak, że możliwości jest wiele, ale tylko od nas zależy czy będziemy potrafili je wykorzystać. Sposobności te omówię dla Państwa podczas dwóch spotkań w ramach kursu.

30.11.22, Jak zwiększyć sprzedaż w kancelarii prawnej cz.1

07.12.22, Jak zwiększyć sprzedaż w kancelarii prawnej cz.2

W ramach kolejnych dwóch spotkań zastanowimy się nad kluczowymi oczekiwaniami klientów wobec kancelarii, które wpływają na ich proces decyzyjny w zakresie skorzystania z usług prawnych. Przedstawię Państwu jakie elementy w procesie sprzedaży muszą się pojawić, aby zwiększyć skuteczność tego procesu. Zwrócę również uwagę jak w sposób przystępny przygotować ofertę, przeprowadzić sprawną i szybką obsługę oraz w przekonujący sposób przedstawić kompetencje i wiedzę pracowników kancelarii. Poruszymy w tym zakresie także aspekt rozwoju kompetencji miękkich, ponieważ umiejętność zadawania pytań oraz aktywnego słuchania ma niebagatelne znaczenie w procesie poznawania potrzeb klienta, a w konsekwencji doprowadzenia do sprzedaży swoich usług.

14.12.22, Wasz temat spotkania.


Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dołączenie do platformy Legal Business Community. Koszt 3 miesięcznej subskrypcji wynosi 96 PLN netto.


Kurs szczególnie polecam dla:

właścicieli, wspólników, partnerów, osób odpowiedzialnych za business development w kancelariach,

adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych;

aplikantów, którzy zamierzają po aplikacji prowadzić kancelarię;

prawników, którzy chcą poznać kancelarię jako działające przedsiębiorstwo

innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Kurs poprowadzę ja, czyli Piotr Chodosz. Jestem właścicielem firmy Rentowna Kancelaria, przedsiębiorcą, prawnikiem, konsultantem biznesowym. Aktywnie działam na rzecz poprawy rentowności prawników. Mam praktyczne podejście do problemów i wyzwań w kancelariach, chętnie dzielę się wiedzą w ramach podcastu Rentowna Kancelaria. 

Doradzałem kilkuset kancelariom w zakresie rozwoju, poprawy zarządzania czasem, usprawniania finansów. Prowadzę także szkolenia z zakresu business development dla kancelarii prawnych.

Copyright 2022