Co to znaczy dla Ciebie, że kancelaria działa rentownie?

Kiedy mówimy, że kancelaria działa rentownie, odnosimy się do kilku ważnych aspektów:

 1. Przekraczanie Kosztów: Kancelaria generuje przychody, które są wyższe niż jej łączne koszty operacyjne, w tym płace, koszty administracyjne, marketingowe oraz inne wydatki.
 2. Efektywne Zarządzanie Finansowe: Posiada solidną kontrolę nad finansami, efektywnie zarządzając budżetem i kosztami.
 3. Wysoka Jakość Usług: Świadczy usługi prawne na wysokim poziomie, co przekłada się na zadowolenie klientów i powtarzalność biznesu.
 4. Optymalizacja Procesów: Wykorzystuje zautomatyzowane systemy i procesy do zwiększenia efektywności pracy, co minimalizuje czasochłonne zadania i błędy.
 5. Strategiczne Planowanie: Ma jasno zdefiniowane cele biznesowe i strategie ich realizacji, które są regularnie przeglądane i dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych.
 6. Zarządzanie Relacjami z Klientami: Buduje długoterminowe i stabilne relacje z klientami, co przyczynia się do stałego przepływu zleceń.
 7. Adaptacja do Zmian Rynkowych: Elastycznie reaguje na zmiany w branży prawnej, dostosowując usługi do aktualnych potrzeb rynku.
 8. Kompetencje i Rozwój Pracowników: Inwestuje w rozwój kompetencji pracowników, co przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług.
 9. Analiza Rynku i Konkurencji: Regularnie analizuje rynek i działania konkurencji, dostosowując swoje strategie do bieżących trendów.
 10. Innowacyjność: Wprowadza nowe technologie i metody pracy, które zwiększają efektywność i przyciągają nowych klientów.

Jak wybrac i wdrożyć program do zarządzania kancelarią?

 1. Zdefiniowanie strategii: Należy zrozumieć cele strategiczne kancelarii. Określ, jakie zadania ma wspierać system – czy to zarządzanie sprawami, finansami, relacjami z klientami czy wszystkie te aspekty.

 2. Ocena potrzeb: Identyfikuj konkretne wymagania kancelarii. Analizuj procesy, które wymagają usprawnienia lub automatyzacji.

 3. Badanie rynku: Przeprowadź analizę dostępnych rozwiązań, skupiając się na tych, które najlepiej odpowiadają zdefiniowanym celom i potrzebom.

 4. Testowanie i ocena: Wypróbuj demonstracje lub wersje próbne oprogramowania. Oceniaj je pod kątem funkcjonalności, łatwości użytkowania i zgodności z wymaganiami.

 5. Zgodność i bezpieczeństwo: Upewnij się, że wybrane oprogramowanie jest zgodne z przepisami prawnymi, w tym ochroną danych osobowych.

 6. Szkolenie i wsparcie: Planuj szkolenia dla personelu oraz zapewnij stałe wsparcie techniczne.

 7. Wdrożenie i monitorowanie: Po wyborze oprogramowania zorganizuj i przeprowadź proces wdrożenia, a następnie monitoruj efektywność systemu i dokonuj niezbędnych dostosowań.

Pamiętając o tych krokach, możesz skutecznie wybrać i wdrożyć oprogramowanie, które wesprze realizację strategii Twojej kancelarii.

Jak wyceniać sprawy metodą Value Based Billing?

Wycena spraw metodą opartą na wartości (value-based pricing) w kontekście usług prawnych obejmuje następujące kroki:

 1. Zrozumienie wartości dla klienta: Określenie, jaka jest wartość usługi dla klienta, w tym potencjalnych korzyści, jakie przyniesie rozwiązanie danej sprawy.

 2. Analiza złożoności i ryzyka: Ocena stopnia skomplikowania sprawy, potencjalnego ryzyka oraz wymaganego czasu i zasobów.

 3. Ocena wyniku: Wycena oparta na oczekiwanych rezultatach sprawy dla klienta, a nie tylko na czasie poświęconym przez prawnika.

 4. Ustalenie modelu cenowego: Rozważenie różnych modeli cenowych, np. stała opłata za rozwiązanie sprawy, opłata procentowa od wartości sprawy, premia za sukces.

 5. Komunikacja z klientem: Jasne i przejrzyste omówienie modelu wyceny z klientem, w tym potencjalnych korzyści i kosztów.

 6. Elastyczność: Dostosowanie modelu cenowego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Metoda ta skupia się na dostarczeniu wartości dla klienta, a nie tylko na liczbie godzin pracy. Pozwala to na budowanie długoterminowych, wartościowych relacji z klientami i podkreśla jakość świadczonych usług.

Na co zwrócić uwagę realizując strategię rentownej kancelarii?

Budowanie strategii dla Rentownej Kancelarii opiera się na kilku fundamentalnych zasadach:

 1. Wzmocnienie Marki Kancelarii: Skupienie się na promocji samej kancelarii jako niezależnej marki, odseparowanej od indywidualnych osobowości.

 2. Wykorzystanie Nowoczesnych Narzędzi Komunikacji: Podcasty i publikacje online jako środki do budowania widoczności i rozpoznawalności kancelarii.

 3. Tworzenie Wartościowych Treści: Dostarczanie prostych, ale unikalnych i trafnych informacji, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby klientów.

 4. Jasne Pozycjonowanie: Definiowanie, w jakiej kategorii działa kancelaria i jakie emocjonalne potrzeby klientów zaspokaja.

 5. Formułowanie Misji i Wizji: Określenie celów i aspiracji kancelarii, wskazujących kierunek rozwoju.

 6. Konkretyzacja Propozycji Wartości: Wskazanie, jak kancelaria może uporządkować czas i zasoby klientów, przyczyniając się do ich efektywności i rentowności.

 7. Podkreślenie Korzyści: Wyjaśnienie, jakie praktyczne korzyści niesie współpraca z kancelarią.

 8. Określenie Stylu Komunikacji: Utrzymanie profesjonalnego, otwartego i transparentnego tonu komunikacji.

 9. Ustalenie Celów i Mierników Sukcesu: Definiowanie celów, takich jak przychody czy liczba klientów, oraz metod ich mierzenia.

Strategia ta ma na celu zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki kancelarii, co jest kluczowe dla jej sukcesu na rynku prawniczym.

 

Jak budować markę osobistą prawnika?

Dla mnie marka osobista to koncentracja na jednej wyjątkowej wartości, przez podjęcie świadomej decyzji, że to co robię ma pozytywne znaczenie dla klientów z segmentu w którym chcę być. Strategicznie to działania bardziej pro zdrowotne, niżli pro higieniczne.

 

Jakie są 22 niezmienne zasady marketingu?

1. Prawo pierwszeństwa. Bądź pierwszy, nie lepszy.
2. Prawo kategorii. Wiesz, że nie będziesz pierwszy w danej specjalizacji, ustal swoją.
3. Prawo pierwszeństwa myśli. Marketing to wojna o umysł, walcz o świadomość w Twojej grupie docelowej
4. Prawo percepcji. Usługi prawne są względne. Na percepcję wpływa wizerunek i rozpoznawalność.
5. Prawo koncentracji. Zawładnij wyrazem w świadomości klienta.
6. Prawo wyłączności. Unikalne frazy sa przypisane z reguły do jednej kancelarii.
7. Prawo drabiny. Nie wszystkie bitwy trzeba wygrać, warto znać swoje miejsce w świadomości klientów.
8. Prawo dwóch. W długiej perspektywie na rynku ścigają się tylko dwa ”konie”.
9. Prawo przeciwieństwa. Jeśli zmierzamy do drugiego miejsca, reguły wyznacza lider.
10. Prawo podziału. W specjalizacjach są nisze.
11. Prawo perspektywy. Marketing działa w długim horyzoncie czasu.
12. Prawo rozszerzenia asortymentu. Mniej znaczy więcej.
13. Prawo rezygnacji. Odpuść.
14. Prawo właściwości. Kim jesteś, czym jest Twoja tożsamość.
15. Prawo szczerości. Jeśli połowa prawników wygrywa, to druga połowa przegrywa. Przyznaj że masz problem.
16. Prawo jednego rozwiązania. Strategia to czasem jedno główne wyzwanie w kancelarii. Jedno.
17. Prawo nieprzewidywalności. Wróż Maciej też się myli.
18. Prawo sukcesu. Obiektywizm jest za mgłą sukcesu.
19. Prawo niepowodzenia. Porażki inspirują zwycięzców.
20. Prawo przesady. Uważaj z autoreklamą.
21. Prawo trendu. Odróżniaj fale od przypływów.
22. Prawo zasobów. Marketing potrzebuje pieniędzy.

Czy warto rejestrować czas pracy prawnika?

Klamrą spinającą sposoby rozliczeń z klientami kancelarii prawnych i rejestrację czasu pracy powinna być dyscyplina i nawyk wpisywania czynności w dniu ich wykonania.

Jeśli prawnik przepracował 2h pracy nad sprawą, miał 2 x rozmowy z klientem kancelarii po 45 minut, odpisywał na poważnego emaila np. 1h, miał spotkanie z klientem 1h i 15 minut – to wszystkie te czynności powinien zapisać w programie, w exelu, lub gdziekolwiek by móc spojrzeć analitycznie np. po 3 miesiącach i zobaczyć choćby to, że rozmawia z klientami wiele godzin, a nie fakturuje ich. Jeśli nie zapisze nie da sobie szansy zapanować nad swoim dniem pracy.

Jeśli prawnik nie zarejestruje czasu w dniu wykonania czynności, następnego dnia zapomni o 20% rzeczy które robił.

O programach do zarządzania w kancelarii

Klient – Chcę zmienić program do zarządzania kancelarią prawną
Ja: A dlaczego?
– Bo ten co mamy już nie spełnia naszych oczekiwań
Znam ten program, jest bardzo przyzwoicie zrobiony
– No tak, ale prawnicy nie rejestrują czynności, narzekają na niego
A czy wiedzą po co mają rejestrować czas, czemu to
ważne, ktoś im ‘’sprzedał’’ po co to robić?
– Wiedzą, rejestrują średnio 50-75h miesięcznie
Zdaje się mało, a jak są wynagradzani?
– Dostają stałą kwotę co miesiąc na B2B
Czyli nie zależy im na zapisywaniu czasu zgodnie z rzeczywistością, bez znaczenia dla nich jest czy zapiszą 50h, czy 120h, tak?
– No tak
W konsekwencji Pan ma kłopot, bo nie ma godzin które może sprzedać. To nie trzeba zmieniać programu tylko system wynagradzania ludzi w kancelarii.